Nghiên cứu R & D

Để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của ngành y tế và cũng là việc chúng tôi ý thức được tầm quan trọng và lợi ích của việc đầu tư vào công nghệ hiện đại , Welford tập trung vào quá trình phát triển sản phẩm liên tục.
 
Phát triển Kỹ thuật
 
Ngoài đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm nội bộ, chúng tôi còn làm việc với các trung tâm nghiên cứu và các công ty nghiên cứu nổi tiếng để phát triển và thiết kế các thiết bị y tế hiệu quả, an toàn cho bệnh nhân và nhân viên y tế.
 
Nghiên cứu Vật liệu
 
Từ các đặc tính vật liệu nhựa đến thiết kế linh kiện, từ vật liệu lọc đến kỹ thuật sản xuất, từ cơ cấu an toàn thiết bị đến tạo mẫu, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi có khả năng nghiên cứu và phát triển tốt nhất để phát triển các thiết bị phù hợp nhất cho ngành y tế.
 

^ Về đầu trang