Giá trị doanh nghiệp

Luôn luôn có những nhu cầu khác nhau trong cộng đồng của chúng ta cho các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ. Luôn luôn có những thực hành chăm sóc sức khoẻ khác nhau trên khắp các lục địa của chúng ta.


Từ phẫu thuật đến quá trình hồi phục, bệnh nhân cần sản phẩm chăm sóc sức khoẻ an toàn và hiệu quả. Từ khi bắt đầu chẩn đoán đến khi hoàn thành điều trị và chăm sóc, các chuyên gia y tế cần thiết bị y tế có chất lượng và đáng tin cậy.


Chi phí sản xuất thiết bị y tế ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, Welford tin tưởng và luôn đảm bảo rằng phúc lợi và sự thoải mái của bệnh nhân và các chuyên gia chăm sóc sức là cần thiết.


Cuộc sống đơn giản vô giá. 


Với nhu cầu khác nhau trong cộng đồng, phương châm của Welford là Cung cấp Thiết bị Y khoa Thích hợp nhất cho Con người.
để đảm bảo tính hiệu quả  và  an toàn cho các thiết bị y tế  mà chúng tôi sản xuất cũng như đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng mà trong đó mọi thành viên trong của chúng tôi đều tham gia vào quá trình cải tiến liên tục.


Là nhà sản xuất thiết bị y tế, Welford luôn giữ những bằng chứng khách quan để đảm bảo rằng các yêu cầu về tính an toàn và hiệu quả của sản phẩm được đáp ứng và những rủi ro có thể liên quan đến sản phẩm được kiểm soát hoặc loại bỏ.


Bằng cách làm như vậy, Welford cố gắng để được khách hàng và các cơ quan quản lý công nhận là đáng tin cậy.

^ Về đầu trang